Folder Blaikfjällets naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

På Blaikfjället finns ett av landets största myrområden. Fågellivet är mycket rikt med arter som myrsnäppa och dvärgbeckasin. På höstarna är det gott om hjortron på Blaikfjället. På myrarna finns spår av de gamla slåttermarkerna.

Blaikfjällets naturreservat

Kontakt