Folder Björnlandets nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Leder, kojor, sevärdheter, biologi och geologi i Björnlandets nationalpark. Nationalparken är mest känd för sin skog. Bränder har härjat här många gånger och påverkat hur skogen ser ut idag. Bara någon meter in i gammelskogen
finns brända stubbar och tallar med skador efter bränder, brandljud.

Hemsida för Björnlandets nationalparklänk till annan webbplats

Kontakt