Flottningslämningar i Västerbottens län – en historisk översikt och kulturhistoriska värdekriterier

Om publikationen

Löpnummer: Meddelande 1/2006

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår: 2006

Sidantal: 124

Publikationstyp: Annan

Flottningslämningar i Västerbottens län är en kunskapsöversikt om flottningslämningar och flottningen i Västerbottens län. Den pågående återställningen i tidigare flottade vattendrag aktualiserar bevarandefrågor om historiska flottledslämningar. Rapporten ger en kort bakgrund till hur timmerflottningen utvecklades i länet, beskriver olika typer av flottledslämningar och hur man identifierar flottledslämningar.

Rapporten redovisar även kvantitativa uppskattningar av hur mycket flottningslämningar som har funnits i länet.

Kontakt