Fjällfiske

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 24

Publikationstyp: Broschyr/folder

Denna fiskeguide är en översiktlig sammanställning över vilka statliga vatten som upplåts under året. På kartorna har sjöar och vattendrag som helt eller delvis upplåts av Länsstyrelsen markerats.

Kontakt