Fjällfiske

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2021
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Denna fiskeguide är en översiktlig sammanställning över vilka statliga vatten som upplåts under året. På kartorna har sjöar och vattendrag som helt eller delvis upplåts av Länsstyrelsen markerats.

Kontakt