Fintrådiga alger i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Målen med denna studie var att ta reda på vilka alger i Västerbotten som innefattas av det så kallade ”gula lurvet” och dessutom att göra en jämförelse mellan videoinventeringar och dykinventeringar med insamlat kvalitativt material.

Det som tidigare ofta har benämnts som ”gult lurv” har i den här undersökningen visat sig vara ett brett spektrum av olika arter. I de kvalitativa proverna som samlades in genom dykning hittades totalt 20 stycken olika grön-, röd - och brunalger.
I videoanalyserna noterades enbart 8 stycken arter, där vissa inte noterades förrän under en andra videoomgång.

Kontakt