En sammanhållen fjälled - förslag till ny statlig led i södra Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Söder om Hemavan finns i dagsläget ingen sammanhållen led. Det är ett
vackert och välbesökt område, men de som vill färdas söderut väljer idag
olika rutter via kortare leder eller färdas fritt i terrängen. Det innebär en ökad
risk, inte minst för att navigera fel. Det betyder också större utmaningar
för olika intressen som behöver samexistera i fjällvärlden, till exempel
besöksnäringen och renskötseln.

En sammanhållen fjälled skulle kanalisera vandrare och skidåkare på ett bra
sätt. Därigenom skulle södra Västerbottensfjällen bli mer tillgängligt för den
allt större gruppen av människor som vill uppleva fjällen.

Kontakt