En sammanhållen fjälled - förslag till ny statlig led i södra Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Söder om Hemavan finns i dagsläget ingen sammanhållen led. Det är ett vackert och välbesökt område, men de som vill färdas söderut väljer idag olika rutter via kortare leder eller färdas fritt i terrängen. Det innebär en ökad risk, inte minst för att navigera fel. Det betyder också större utmaningar för olika intressen som behöver samexistera i fjällvärlden, till exempel besöksnäringen och renskötseln.

En sammanhållen fjälled skulle kanalisera vandrare och skidåkare på ett bra sätt. Därigenom skulle södra Västerbottensfjällen bli mer tillgängligt för den allt större gruppen av människor som vill uppleva fjällen.

Mer om Lapplandsleden

Kontakt