En kartläggning av prostitutionen på internet i Västerbotten och Norrbotten 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 801-9344-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 27

Publikationstyp: Rapport

Nästan 2000 män i Västerbotten och Norrbotten annonserar öppet på internet om att de vill köpa sexuella tjänster, visar länsstyrelsernas kartläggning. Efterfrågan är nästan tio gånger större än antalet annonser där sexuella tjänster erbjuds.

Syftet med kartläggningen är att få en bild av omfattningen och karaktären på efterfrågan på sexuella tjänster samt av prostitutionen i Norrbotten och Västerbotten. Kartläggningen är tänkt att kunna fungera som ett kunskapsunderlag för ansvariga myndigheter för att kunna planera och genomföra ett effektivt arbete mot prostitution.

Kontakt