Dricksvattenförsörjning-regional vattenförsörjningsplan för Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 104

Publikationstyp: Strategi

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västerbotten behandlar översiktligt dagens och fram dricksvattenresurser.

Dagens dricksvattenförsörjning och vattenförbrukning Västerbottens län kan totalt sett bedömas ha god tillgång på dricksvatten i form av både grundvatten och ytvatten. Förekomster av t.ex. radon, uran, arsenik och andra metaller i naturen kan dock påverka vattenkvalitén. Annat som t.ex. snösmältning och regnmängder kan bidra till översvämningar och också påverka vattentäkter negativt.

Kontakt