Checklista för klimatanpassning i fysisk planering - ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7 i Länsstyrelsen Stockholms faktaserie

Diarienummer: Saknas

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 16

Publikationstyp: Planeringsunderlag

– ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse.

Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska anses vara klimatanpassad.

Kontakt