Byggnadsminnen - vägledning inför förändringar, vård och underhåll

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Byggnadsminnen - vägledning inför förändringar, vård och underhåll 3 kap (1998:950) kulturmiljölagen

Kontakt