Brackvattenreservat i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 1999

Sidantal:

Publikationstyp: Broschyr/folder

Bräckt vatten, landhöjningspräglad flack moränkust samt istäcke vintertid gör Kvarkens natur unik – även i ett globalt perspektiv

Kontakt