Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 4554-2020

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 47

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen ska varje år i en rapport analysera utvecklingen på bostadsmarknaden i länet i enlighet med förordningen (SFS 2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Som underlag för den regionala bostadsmarknadsanalysen används främst kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, men också statistik hämtad från bland annat Statistiska Centralbyrån.

Analysen riktar sig till länets kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som kan ha intresse av bostadsmarknadens utveckling i länet.

Kontakt