Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2019

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
405-5421-2019
ISBN/ISSN-nr:
-
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Bild på framsidan av rapporten

Länsstyrelserna ska årligen genomföra en regional bostadsmarknadsanalys. Rapporten är Länsstyrelsen Västerbottens redovisning av detta uppdrag för år 2019.

Läget på bostadsmarknaden i Västerbotten är besvärande. Nio av länets 15 kommuner bedömer att det är ett underskott av bostäder i kommunen. Av svaren i årets bostadsmarknadsenkät framkommer att kommunerna förväntar sig att betydligt färre lägenheter kommer att påbörjas under 2019 och 2020 än tidigare år. Bostadsbyggandet begränsas av en mängd faktorer, men de som fortfarande anses vara vanligast är finansiella hinder; exempelvis svårigheter för privatpersoner att få lån, hårda lånevillkor, svårigheter för byggherrar att få långivare, höga produktionskostnader och svag andrahandsmarknad.

Kontakt