Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2018

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 405-5645-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Den regionala bostadmarknadsanalysen är riktad till länets kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som är intresserad av bostadsmarknadens utveckling i länet. Rapporten baseras på olika källor och statistik från bland annat SCB, men främst från de svar länets kommuner har lämnat i Boverkets årliga
bostadsmarknadsenkät.

Kontakt