Åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter för Bottenvikens vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 118

Publikationstyp: Annan

Den 18 oktober 2018 beslutade vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt om ett åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenvikens vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är ett tillägg till åtgärdsprogram 2016-2021 som fortsätter gälla i sin helhet.

Åtgärdsprogrammet ägs av Vattenmyndigheterna och finns på deras webbplats.            

Kontakt