Åtgärdsprogram 2018-2021 och miljökvalitetsnormer för vissa miljögifter för Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 118

Publikationstyp: Annan

Den 17 oktober 2018 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om ett åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är ett tillägg till åtgärdsprogram 2016-2021 som fortsätter att gälla i sin helhet.

Åtgärdsprogrammet ägs av Vattenmyndigheterna och finns på deras webbplats.

Kontakt