Är du redo? - Risker och hot i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Vid ett långvarigt strömavbrott, störning eller kris i samhället så måste du vara beredd på att klara dig i en vecka. Du måste själv ordna med vatten, värme och något att äta. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Packa din krislåda med saker som är bra att ha för att klara dig en tid.

I den här foldern kan du bland annat läsa om de fyra största riskerna och hoten som finns i Västerbottens län och hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.

Beställ foldern på olika språk/Order the folder in multiple languages
Välj språk/choose language
Välj språk/choose language


Ange din adress och e-post.
Ange din adress och e-post.


Kontakt