Utsättningar av lax i Västerbotten under 1900-talet

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Rapporten är en sammanställning av alla laxutsättningar som genomförts i länet så långt tillbaka som information kan fås.

Eftersom utvecklingen av dagens teknik att genom bl.a DNA analys kunna härleda lax till olika vattendrag starkt utvecklats, är det också viktigt att känna till vattendragens historik vad gäller utplanteringar.

Kontakt