Sammanställning av artfynd i Björnlandets utvidgade nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 94

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport beskrivs olika inventeringar av arter som genomförts i Björnlandet, från att området uppmärksammades på 1980-talet fram till de omfattande artinventeringarna som gjorts i samband med parkutökningen.

Rapporten innehåller även en sammanställning av alla tillgängliga fynduppgifter av arter från parkområdet med kommentarer kring de intressantaste fynden.

Kontakt