Prostitution i norra Sverige- En kartläggning av omfattningen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomfört en kartläggning av omfattningen av prostitution på nätet med fokus på de fyra länen. Kartläggningen fungerar som ett kunskapsunderlag och lägesrapport för det fortsatta arbetet mot prostitution och människohandel.

Den bild som framkommer i kartläggningen visar att prostitution och människohandel för sexuella ändamål finns representerat på nätet i hela regionen och att av de som är utsatta för prostitution kommer få i kontakt med någon som kan ge dem information, erbjuda stöd eller lyssna på deras berättelse.

Kontakt