Miljöhälsorapport Norr

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7601-823-1
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

I denna regionala Miljöhälsorapport Norr behandlas miljöhälsofaktorer i Sveriges fyra nordligaste län. Folkhälsomyndighetens rikstäckande Miljöhälsorapport 2017 som Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet har tagit fram, beskriver det aktuella kunskapsläget kring miljöfaktorers förekomst och deras betydelse för hälsan hos den svenska befolkningen. Ett viktigt underlag för rapporten är resultaten från Folkhälsomyndighetens miljöhälsoenkät 2015, där närmare 40 000 personer i åldern 18–84 år har besvarat frågor om miljörelaterade exponeringar, sjukdomar och besvär. Det är tredje gången som enkätstudien har genomförts.

Kontakt