Kvinnor och män i belysning handledning 2017

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Med denna handledning vill vi uppmuntra till diskussion om hur livsvillkoren ser ut för kvinnor och män i Västerbottens län med statistikboken kvinnor och män i belysning som grund. Handledningen riktar sig till skolelever men kan användas i fler sammanhang.

Kontakt