Inventering och natuvärdesbedömning av fyra kustnära havsområden i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår:

Sidantal: 46

Publikationstyp: Rapport

En inventering och naturvärdesbedömning av fyra kustnära havsområden i Västerbottens län har genomförts. Inventeringen fokuserade på undervattensvegetation och består huvudsakligen av en visuell transektinventering genom video och dykning utförd av Umeå marina forskningscentrum 2007-2008. Kunskapsunderlaget har utökats genom att inkludera flera andra undersökningar. Totalt spänner underlaget över tidsperioden 1997-2012.

Kontakt