Försurning och kalkning av sjöar och vattendrag i Västerbottens län - Regional åtgärdsplan för 2019-2023

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 581-10724-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 41

Publikationstyp: Planeringsunderlag

I åtgärdsplanen redovisas hur länets kalkningsverksamhet är anpassad till det nuvarande försurningsläget samt vilka biologiska effekter som uppnåtts sedan kalkningen påbörjades.

I planen föreslås inga dramatiska förändringar av kalkningsprogrammet, vilket beror på att verksamheten successivt anpassats till den minskade försurningen samt att de uppnådda biologiska effekterna generellt är positiva.

Kontakt