Fjällnära skogar med höga naturvärden i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport presenteras de skogar med höga naturvärden som har identifierats ovan gränsen för fjällnära skog. Underlaget kommer från fältinventeringar och naturvärdesbedömningar som gjorts mellan åren 2003 och 2015.

Syftet med rapporten är att:

- sammanställa och tillhandahålla ett underlag för arbetet med bevarande av värdefull natur,

- sammanställa och tillhandahålla ett underlag för fysisk planering.

Kontakt