Fiskets utveckling och administration i Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ger en samlad bild av utvecklingen av fiske, fiskodling och fiskeadministration i Västerbottens län. Fiskevårdsarbete har en lång historia i Västerbotten där staten och Hushållningssällskapen har haft en betydelsefull roll.

Kontakt