Bottniska viken 2018 - Årsrapport från Informationscentralens verksamhet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer: 502-8748-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med korrekt och samlad information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder
alger i vattnet, s.k. algblomningar, större antal döda fåglar, döda fiskar längs stranden eller döda sälar.

Kontakt