Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2017

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 405-4181-2017

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Regional bostadsanalys för Västerbottens län 2017.

Stora delar av länet är glesbygd och av länets 15 kommuner tillhör 6 Sveriges minsta befolkningsmässigt sett. Folkmängden uppgick i slutet av 2016 till 265 881. Av dessa bodde 78 procent inom Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner. Resterande 12 kommuner har en befolkning på mindre än 10 000 invånare.

Kontakt