Åtgärdsområdessammanställningar för Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Publiceringsår: 2017

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Åtgärdsområdessammanställningarna är bilagor och underlag till Förvaltningsplan 2016-2021 med tillhörande åtgärdsprogram. Det finns 50 åtgärdsområden i distriktet.

Denna publikation ägs av Vattenmyndigheten och återfinns på deras webbplats.   

Åtgärdsområdessammanställningar för Bottenhavets vattendistriktlänk till annan webbplats

Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets vattendistriktlänk till annan webbplats


Kontakt