Stöddokument för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relation

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Länsstyrelserna har tagit fram ett stöddokument med riktlinjer för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relationer.

Kontakt