Prostitution och människohandel för sexuella ändamål - En omfattningskartläggning gällande Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland 2016

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland har under 2016 genomfört en kartläggning av omfattningen av internetannonser gällande sex mot ersättning i dessa fyra län. För att få en mer nyanserad bild har en intervjustudie genomförts med de aktörer som i sitt arbete kan möta personer som har eller har haft sex mot ersättning.Syftet med kartläggningen är att den ska fungera som en lägesrapport och ett kunskapsunderlag för arbete hos såväl länsstyrelserna som andra berörda aktörer.

Kontakt