Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer: 457-214-2016

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 15

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Det här är en regional överenskommelse om arbetsformer och rutiner som ska gälla före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.

Begreppet samhällsstörning omfattar olyckor, kriser och krig men även i förväg kända eller planerade händelser som kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället.

Kontakt