Överenskommelse om samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
457-214-2016
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Det här är en regional överenskommelse om arbetsformer och rutiner som ska gälla före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län.

Begreppet samhällsstörning omfattar olyckor, kriser och krig men även i förväg kända eller planerade händelser som kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället.

Kontakt