Naturmiljö och klimatförändringar i Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår:

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

För att höja kunskapsnivån och tillgängliggöra forskningsresultat om klimatförändringarnas om hur naturmiljöer, ekosystem och arter i norra Sverige påverkas har Länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten, tagit fram en populärvetenskaplig rapport i ämnet.

Rapporten är uppdelad i två delar. Den första delen är en populärvetenskaplig kunskapssammanställning som behandlar klimatförändringarnas konsekvenser för arter, ekosystem och biologisk mångfald i Norrbottens och Västerbottens län.

Kontakt