Kvinnor och män i belysning 1996-2016

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Denna faktabok belyser hur livsvillkoren sett ut för kvinnor och män över tid i Västerbottens län de senaste tjugo åren. De val vi gör påverkas fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

Kontakt