Grön infrastruktur i det boreala skogslandskapet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelsen Västerbotten har arbetat med att utveckla en metod för planering av grön infrastruktur i boreal skog utifrån befintlig kunskap om värdekärnor. Metoden innebär att värdetrakter, det vill säga områden som kommer att prioriteras för skydds- och restaureringsåtgärder, lokaliseras genom olika typer av analyser.

Kontakt