Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets vattendistrikt

Om publikationen

Publiceringsår: 2016

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016-2021.

Denna publikation ägs av Vattenmyndigheten och återfinns på deras webbplats.

Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets vattendistriktlänk till annan webbplats

Kontakt