Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2016

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Rapporten ska innehålla en redovisning av hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (SFS 2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, hur Länsstyrelsen lever upp till kravet enligt 2 § lagen om kommunernas bostads-försörjningsansvar samt hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. 

Kontakt