Stormen Hilde - Stormskadeinventering

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 68

Publikationstyp: Rapport

Stormen Hilde - Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner i Västerbottens län.

Kontakt