Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 74

Publikationstyp: Rapport

I rapporten redovisas resultatet från den övervakning av grundvatten som skett i Norrlandslänen under perioden 2008-2012. Resultaten sätts i relation till både bedömningsgrunder och riktvärden inom vattenförvaltningen. Analysdata från kommunernas råvattenkontroll som finns lagrad i Vattentäktsarkivet under samma period har också sammanställts.

Kontakt