Övervakning av grundvatten i Norrland 2008-2012

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
74
Publikationstyp:
Rapport

I rapporten redovisas resultatet från den övervakning av grundvatten som skett i Norrlandslänen under perioden 2008-2012. Resultaten sätts i relation till både bedömningsgrunder och riktvärden inom vattenförvaltningen. Analysdata från kommunernas råvattenkontroll som finns lagrad i Vattentäktsarkivet under samma period har också sammanställts.

Kontakt