Idrott och normer - ett första steg till en jämställdhetsanalys av idrottsrörelsen i Västerbotten 2015

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Idrottsrörelsen har en stor potential i att verka för att i sin verksamhet möta kvinnor och män,
flickor och pojkar i olika åldrar och ge dem samma makt att forma sitt liv och idrottande utanför trånga könsnormer. Vi matas ständigt med förebilder och därmed är det viktigt att inom idrotten skapa så många förutsättningar som möjligt för att
kunna vara en idrottsrörelse för alla. I den här rapporten har Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens Idrottsförbund
samarbetat för att ta fram material som är underlag för en jämställdhetsanalys.

Kontakt