Brandhistorisk undersökning av Björnlandets utvidgade nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2015

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Björnlandets nationalpark har ett brandhistoriskt innehåll och åldersdjup som ger ovanligt bra möjligheter att förstå områdets skogsdynamik.

Denna rapports resultat ger vid handen att skogsbrand är en förutsättning för Björnlandets karaktär och att naturvårdsbränning är lämplig i stora delar av parken, för att restaurera yngre skogsbestånd eller behålla värden i äldre bestånd.

Kontakt