Att våga se och kunna stå kvar - En kartläggning av ungdomars livsytrymme i Norrbotten och Västerbotten 2015

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har genomfört en kartläggning av ungdomars livsutrymme. Syftet har varit att få en tydligare bild av om det finns ungdomar i våra län som lever under begränsningar som påverkar deras skolgång, deras fritid och deras liv

Kontakt