Skogliga naturvärden i Björnlandets utvidgade nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

I denna rapport beskrivs de skogliga naturvärdena som ligger till grund för det utökade skyddet av Björnlandet. Rapporten är en sammanställning av en rad olika naturvärdesinventeringar som genomförts i området under åren 2001 till 2013.

En utökning av Björnlandets nationalpark innebär att ytterligare stora områden med skyddsvärda skogar erhåller landets starkaste skyddsform samtidigt som nationalparken får en bättre avgränsning både avseende naturvärden och upplevelsevärden kopplade till friluftsliv och naturturism.

Kontakt