Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Strategi

Länets regionala serviceprogram, RSP, är ett viktigt verktyg för samordning av insatser och aktörer i arbetet med att främja god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service på Västerbottens gles- och landsbygd. Utöver programmet tas det årligen fram en handlingsplan som visar på vilka insatser och aktiveter som är prioriterade i länet.

Kontakt