Regionalt serviceprogram för Västerbottens län 2014-2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 33

Publikationstyp: Strategi

Länets regionala serviceprogram, RSP, är ett viktigt verktyg för samordning av insatser och aktörer i arbetet med att främja god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service på Västerbottens gles- och landsbygd. Utöver programmet tas det årligen fram en handlingsplan som visar på vilka insatser och aktiveter som är prioriterade i länet.

Kontakt