Regionalt övervakningsprogram 2015-2020 Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 0348-0291

Publiceringsår:

Sidantal: 178

Publikationstyp: Rapport

I det regionala miljöövervakningsprogrammet ingår ett fyrtiotal delprogram som berör alla tio programområden som finns inom miljöövervakningen. Dessa har tagits fram med hänsyn till länets karaktär, miljöproblematik och andra krav som verksamheten har att uppfylla.

Kontakt