Regionalt handlingsprogram för Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet i Västerbotten

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal:

Publikationstyp: Strategi

​Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer.

Kontakt