Konsekvenser av klimatförändringar i Västerbottens län, redovisat per kommun (2014)

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 967

Publikationstyp: Rapport

Rapporten sammanfattar förväntade klimatförändringar och deras konsekvenser för Västerbottens län och är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten. Redovisningen är per kommun.

Kontakt