Konsekvenser av klimatförändringar i Västerbottens län, Länsstyrelsen Västerbotten 2014

Om publikationen

Löpnummer:
-
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Den här rapporten sammanfattar förväntade klimatförändringar och deras konsekvenser för Västerbottens län och är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Arbetet har utgått ifrån konsekvenser i kommunerna, och en rapport per kommun har tagits fram. Syftet är att ge Länsstyrelsen och andra aktörer en grund för att arbeta med att minska de risker och ta vara på de möjligheter som klimatförändringarna medför. 

Kontakt