Klimatanpassa Västerbotten - regional handlingsplan för klimatanpassning 2014–2016

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2014

Sidantal: 47

Publikationstyp: Strategi

Länsstyrelsen fick 2009 i uppdrag att samordna det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. År 2013 kompletterades uppdraget till att även omfatta arbetet med att följa upp det klimatanpassningsarbete som sker på kommunal nivå samt utarbeta en regional handlingsplan.

Klimatanpassa Västerbotten - regional handlingsplan för klimatanpassning 2014–2016 är en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet.

Kontakt