JämLYS - jämställdhetsanalys av representation i politik, styrelser och idéburen sektor 2014

Om publikationen

Löpnummer: -

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Rapport

Denna JämLYS är ett stödmaterial som vänder sig till dig som, på ett eller annat sätt, arbetar med att nominera eller välja in personer till diverse olika beslutsfattande positioner eller sammanhang, är med i politiska församlingar, förbund, organisationer, föreningar och företag eller tar olika typer av beslut som direkt eller indirekt rör kvinnor och män i samhället.

Kontakt